dr. Bártfai Zsolt LL.M., CIPP/A
oktató tanár

Személyes adatok
Név: dr. Bártfai Zsolt LL.M., CIPP/A

Szakmai tapasztalat
2021. október –
Kyndryl Hungary Kft.
Munkakör: Regulatory Consultant és Strategic Market Privacy Lead
Feladatkör: − tanácsadás más szervezeti egységeknek az üzleti kapcsolat létesítését megelőző folyamatban a szükséges adatvédelmi dokumentumok tartalmának kialakításában;
− közreműködés adatvédelmi tárgyú dokumentumok tartalmának kialakításában;
− közreműködés belső megfelelőségi vizsgálatokban;
− a Strategic Market Client Trust, Risk & Compliance Leader támogatása adatvédelmi kérdésekben, és a Strategic Markethez tartozó Country Privacy Lead-ek munkájának koordinálása.
2018. május – 2021. szeptember
IBM Magyarországi Kft.
Munkakör: Managing Privacy Consultant CEE
Feladatkör: − általában több kontinensen jelen lévő multinacionális vállalatok GDPR-nak (és egyéb jogszabályoknak) megfelelő adatvédelmi rendszerének kialakítására irányuló projektekben való részvétel, ami magába foglalja: − tanácsadás adatvédelmi kérdésekben (policy, eljárások, technológia, jogi és szervezési szempontok, beépített adatvédelem, határon átnyúló adattovábbítás, az adatvédelem adatbiztonsági aspektusai stb.); − az ügyfelek adatvédelmi megfelelőségének vizsgálata, javaslatok kidolgozása a megfelelés elérésére;
− tanácsadás adatvédelmi ügyekben más szervezeti egységek számára;
− részvétel projektek és ajánlatok kidolgozásában;
− részvétel a Digitális Jólét Program Mesterséges Intelligencia Koalíció tevékenységében.
2017. május – 2018. május
OTP Bank Nyrt.
Munkakör: adatvédelmi senior compliance szakértő
Feladatkör: − a Bank adatvédelmi tisztviselője munkájának támogatása; − a GDPR bevezetését célzó projekt Regulatory Stream munkájának vezetése: − közreműködés a Bank adatvédelmi politikájának meghatározásában, − jogértelmezések készítése,
2
− az adatkezelés jogi dokumentumai módosítására vonatkozó ütemterv elkészítésében közreműködés, − technikai specifikációk készítése, véleményezése, − szabályozási feladatok ellátása;
− kutató- és elemző munka adatvédelmi jogi témákban;
− jogi tanácsadás a Bank szakterületei számára adatvédelmi kérdésekben, tanácsadás új tevékenységek/termékek indulásakor;
− az érintettnek a Bankhoz érkező, jogai gyakorlásával összefüggő beadványok megválaszolása.
2012. április – 2015. március, 2015. május – 2017. május
EBESZ Koszovói Missziója
Munkakör: vezető jogi szakértő (senior legal adviser)
Feladatkör: − jogi tanácsadás a választási szervek számára;
− kutató- és elemző munka különböző jogi témákban;
− a választási reform jogi támogatása;
− tanácsadás képzési programok kidolgozása kérdésében és adminisztratív ügyekben, mint pl. a választási szervek iratkezelési és statisztikai rendjének kidolgozása.
2001. április – 2006. október, 2010. november – 2012. március
Adatvédelmi Biztos Irodája, Országgyűlési Biztos Hivatala,
Munkakör: főosztályvezető-helyettes, adatvédelmi szakértő
Feladatkör: − adatvédelmi és információszabadság ügyek vizsgálata és annak irányítása,
− jogi tanácsadás adatvédelmi ügyekben és a hivatal működése tekintetében;
− jogszabályok kodifikálásában való részvétel, belső szabályzatok, ajánlások megszövegezése;
− az adatvédelmi biztos jogi véleményeinek, döntéseinek és koncepciók megfogalmazása vagy jogi megfelelőségük ellenőrzése;
− az adatvédelmi esetjog figyelemmel kísérése, elemzése;
− a hazai joganyag adatvédelmi törvénnyel való összhangjának figyelemmel kísérése;
− az Európai Unió adatvédelmi tevékenységének figyelemmel kísérése, az adatvédelmi biztos képviselete a 29-es adatvédelmi munkacsoportban;
− előadások tartása a jogalkalmazók számára.
2006. november – 2010. október
Európai Unió Bizottsága, Külügyi Kapcsolatok Főigazgatósága
Munkakör: nemzetközi kapcsolatok referense (“international relations officer”)
Feladatkör: − az EU harmadik országokbeli választási megfigyelési politikájának figyelemmel kísérése és végrehajtása,
− egyes választási megfigyelői missziók szervezése (pl. Bután, Banglades, Afganisztán, Pakisztán, Salamon szigetek, Zambia, Indonézia, etc.),
− nemzetközi tárgyalásokban való részvétel.
2000. június – 2001. március
Budapest XII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
3
Munkakör: jegyzői referens (jogtanácsos)
Feladatkör: − a Polgármesteri Hivatal jogszerű működésének biztosítása,
− jogi tanácsadás, szerződések véleményezése és szerkesztése,
− jogi képviselet ellátása,
− a képviselő-testület döntéseinek véleményezése és előkészítése, kodifikációs tevékenység.
1998. április – 2000. május
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, Választási Főosztály
Munkakör: választási ügyintéző, szakmai tanácsadó
Feladatkör: − részvétel az 1998-1999. évi választások lebonyolításában,
− az Országos Választási Bizottság üléseinek, illetve hatáskörébe tartozó döntések előkészítése, a határozatok megszövegezése.
1990. szeptember – 1998. április
Belügyminisztérium, Közigazgatási Államtitkár Hivatala
Munkakör: jogi, igazgatási előadó
Feladatkör: − részvétel értekezletek megszervezésében,
− részvétel belső szabályzatok előkészítésében,
− részvétel a minisztérium Ügyfélszolgálatának munkájában,
− részvétel a kormányzati információs rendszer munkájában (BM Ügyelet)
Oktatási tevékenység
2018. november – 2021. június
Miskolci Egyetem, Közjogi Intézet
Munkakör: óraadó tanár (alkalmanként)
Feladatkör: előadás tartása adatvédelmi szakjogász posztgraduális képzésben résztvevők számára a GDPR és a banki, biztosítási adatkezelések körében
1998. szeptember – 2001. június
Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Munkakör: óraadó tanár (részmunkaidőben)
Feladatkör: alkotmányjogi szemináriumok tartása és vizsgáztatás
Tanulmányok
Főiskola, egyetem
2023 – Szegedi Tudományegyetem, digitális adatvédelmi szakjogász (folyamatban)
2017 – Pécsi Tudományegyetem, infokommunikációs szakjogász
2006 – ELTE Jogi Továbbképző Intézet, szabályozási (kodifikátor) szakjogász
1999 – JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Európajogi szakjogász
1998 – JATE Állam- és Jogtudományi Kar, jogász
1990 – Államigazgatási Főiskola, okleveles igazgatásszervező
Szakmai képzés
2022 – CIPP/A [Certified Information Privacy Professional (Asia)] vizsga (International Association of Privacy Professionals]
2001 – Jogi szakvizsga
2000 – Közigazgatási szakvizsga