Csirmaz László
oktató tanár

Személyi adataim;
▪ név: CSIRMAZ LÁSZLÓ
▪ születési hely és idő: Debrecen, 1954.04.29.
▪ anyja neve: Lovas Mária
▪ lakcím: 4032 Debrecen, Szarka J. u. 11.
▪ mobil: 0630/9830-264
▪ web: www.igszakerto.com
▪ email: info@igszakerto.com

Igazságügyi szakértés; ingatlan-értékbecslés és termőföld-értékbecslés szakterületeken.
Fő működési terület cégértékelés, társasági üzletrész és egyéb vagyoni értékű jogok értékelése.
Képesítéseim
• okl. villamosmérnök okl. szám: II-56/1982 KKVMF Budapest
• okl. ingatlangazdálkodási szakértő okl. szám: Ing-1/2009 DE AMTC Mezőgazd. Tud. Kar
• okl. terület-és településfejl. szakértő okl. szám: Tt-5/2006 DE AMTC Mezőgazd. Tud. Kar
• építési jogi szakokleveles mérnök okl. szám: 0194/2011 ELTE Jogi Továbbképző Int.
• épületenergetikai szakmérnök okl. szám: 7601 BME Építészmérnöki Kar
• EUFIM minősített felsőszintű ingatlanértékelő 2008/189 BME Mérnöktovábbképző Int.
• termőföld-értékbecslő biz. szám: 0113-107/2007 BME Mérnöktovábbképző Int.
• ingatlan-vagyonértékelő OKJ 54 3439 02 biz. szám: 0111-106/2008 BME MTI
• energia auditor/ épületenergetikai tanúsító 12001/105/2010 TÉ-09-51597 BME MTI
Referenciamunkáim 17 éves bírósági tevékenységem során több tucat bírósági tárgyaláson voltam jelen,
ahol minden esetben sikerrel védtem meg szakmai véleményemet. Eddig a bíróságok részére mintegy 800-
900 szakvéleményt adtam, melyek kivétel nélkül alapját jelentették a bírói döntéseknek. Értékeltem többek
között Balaton parti szállodát és panziót, debreceni irodaházakat, a legpatinásabb debreceni szállodát,
gépjármű értékesítő telephelyeket, többedmagammal budapesti bevásárló központot, ipari és
mezőgazdasági ingatlanokat, benzinkutakat, vállalkozások piaci érték meghatározását végeztem. Az elmúlt
öt évben bírósági kirendelésre mintegy 15 vállalkozás piaci értékének meghatározása tárgyában készítettem
szakértői véleményt. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Érdekvédelmi Bizottságának tagjaként a
vagyonértékelés jogi szabályozását illetően több jogszabály módosítási javaslatot terjesztettem elő.
Ingatlanszakmai tanulmányok
Öt és féléven át tartó ingatlanszakmai egyetemi tanulmányaimat tudatosan az ingatlan- vagyonértékeléshez
szükséges ismeretekhez igazítva úgy végeztem, hogy műszaki és közgazdasági tanulmányokat a Műszaki
Egyetemen és a Debreceni Egyetemen, jogi tanulmányokat az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében
folytattam.
Villamosmérnök alapvégzettséggel rendelkezem. Az ingatlan értékeléshez szükséges ismeretek
megszerzését 2004. év elején kezdtem alapfokú OKJ képzés keretében. Majd ez után a Budapesti Műszaki
Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetében két féléves, 600 órai időkeretben emeltszintű OKJ ingatlan-
vagyonértékelő képesítést szereztem. A BME Mérnöktovábbképző Intézetében féléves oktatást és Mérnök
Kamarai vizsgát követően épületenergetikai auditor képesítést kaptam, mely az „épületenergetikai
tanúsító” bejegyzést tette lehetővé. Ezután négy féléves tanulmányokat követően a Debreceni Egyetemen
ingatlangazdálkodási szakértői diplomát vettem kézhez. Diplomamunkámat „Az ingatlanértékelés korszerű
módszerei és gyakorlati alkalmazásai” címmel írtam és kitűnő eredménnyel védtem. 2010. év szeptemberétől
három féléven át az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében építési jogi ismeretekkel gyarapítottam a
tudásom. Diplomamunkámat „Kisajátítási eljárásban a kártalanítási összeg egységes szakértői elvek mentén történő
meghatározásáról” címmel írtam, és a záróvizsgán kitűnő eredménnyel védtem. Építési jogi szakokleveles
mérnöki diplomámat 2012. január hó 25. napján vettem kézhez. 2011-2012. évben a BME Építészmérnöki
Karán épületenergetikai szakmérnök képzés keretén belül tanulmányokat folytattam. Diplomamunkámat
„A hazai épületenergetikai tanúsítás jelenlegi helyzetének értékelése az új, 2010/31/EU épületenergetikai irányelv és a
244/2012/EU rendelet viszonylatában” címmel írtam és kitűnő eredménnyel védtem. Azt gondolom, hogy
napjainkban az értékelés központi elemévé vált, hogy egy épület energetikai jellemzői az eladhatóságot, az
ingatlan piaci értékét milyen mértékben befolyásolják. Ma egy ingatlan energetikai minősége az egyik
legfőbb értékmérő tényező. Mindezeket a képesítéseket azért szereztem és szerzem meg, hogy az egyre
gyakoribb bírósági kirendeléseim során mind jobban meg tudjak felelni a korszerű követelményeknek.
Az ingatlanokhoz kapcsolódó opciós jogok értékelését, a földhasználati jog, a haszonbérleti jog, a bérleti
jog értékének meghatározását, valamint a jelzálogjoggal, illetve a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanok
DCF (diszkontált cash flow) alapú értékelését elsőként én dolgoztam ki, értékelő táblázataimat az
országban több igazságügyi szakértő használja. Jelenleg különböző fafajtákkal telepített erdő értékének
DCF alapú számítását készítem elő és dolgoztam ki. Vagyonértékeléssel kapcsolatban számos publikációm
jelent meg és több előadást tartottam a témakörben. (http://www.ingatlan-ertekeles.eu/publikaciok)
Ingatlan értékbecslőként Hajdú-Bihar Megyében egyedül vagyok, aki bírósági munkáját minőségbiztosítás
birtokában végzi. A NAT által 5-0014/2008 okiratszámon akkreditált minősített ingatlanértékelői
személyi tanúsítással rendelkezem. EUFIM (Európai Felsőfokú Ingatlanértékelő Minősítés) minősítéssel a
Magyar Ingatlanszövetség 2008/189. számon vett nyilvántartásba.
2013. év szeptemberétől kezdődően a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karán az
ingatlanforgalmi szakjogász képzés keretében meghívott óraadóként az ingatlanértékelés című tantárgyat
oktatatom. Dr. Darák Péter megtisztelő felkérésére 2014 szeptember -2015 február időszakban részt
vettem a Kúria Joggyakorlat-elemző csoport munkájában. A szakértői bizonyítás a bírósági eljárásban
címet viselő 372 oldalnyi összefoglaló véleményben 6 témakörben 64 oldalnyi terjedelemben fejtettem ki
véleményemet. Számos tanulmány és könyv hivatkozik cikkeim egyes részleteire. Az igazságügyi miniszter
2018. március 12. hatállyal a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület tagjává nevezett ki.