dr. Szécsényi-Nagy Kristóf
oktató tanár

Szécsényi-Nagy Kristóf 1998-ban érettségizett a Budapesti Piarista Gimnáziumban.

Jogi diplomáját 2003-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Pályáját az Igazságügyi Minisztériumban kezdte, mint jogszabály-előkészítő. Feladatkörébe tartozott többek között a polgári eljárásjogi jogszabály-előkészítés. 2008-tól a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi irodavezetője, jelenleg jogi ügyvezetője.

2009-től közjegyzőhelyettes volt dr. Czifra Rudolf közjegyző mellett.

2013-tól 2018-ig a Budapesti Közjegyzői Kamara Választási Bizottságának elnöke.

Az igazságügy-miniszter 2014. október 15-étől közjegyzővé nevezte ki Budaörs 2. székhelyre. Szécsényi-Nagy Kristóf 2004 óta tanít az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékén. Fő szakterülete a polgári nemperes eljárások joga. A polgári alaki és anyagi jog témakörében számos szakcikke, valamint több monográfiája jelent meg.

2013 és 2015 között a Magyar Jog szerkesztője, azt követően Szerkesztőbizottságának tagja.

2013-ban szakmai munkája elismeréseképpen a Magyar Jogász Egylet In Memoriam Francisci Deák díjjal tüntette ki. Ugyanettől az évtől kezdve részt vett az új Polgári perrendtartás kodifikációjában a Perköltség munkabizottság elnökeként. 2020-ban a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnöksége a közjegyzői szervezetben végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül Markó Sándor díjat adományozott a részére.

Házas, négy gyermek édesapja.