dr. Mélypataki Gábor
oktató tanár

Jelenlegi és korábbi jogviszonyok

 

 • 2019 szeptembertől adjunktus Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete, Agrár- és Munkajogi Tanszék
 • 2013 júliustól egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete, Agrár- és Munkajogi Tanszék
 • 2012 október – 2014. április: jogi előadó Pénzügyi Tanácsadó Iroda (szakterület: pénzügyi fogyasztóvédelem)
 • 2012 szeptember – 2013. június: tudományos segédmunkatárs, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete, Agrár- és Munkajogi Tanszék
 • 2009 szeptember- 2012. augusztus: doktorandusz, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete, Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

 

 

Képzettségi adatok

 

 • PhD. fokozat megszerzése

Minősítése: summa cum laude

 • 2009- 2012: Ph.D. hallgató, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (abszolutórium)
 • 2004-2009: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász

Diplomaminősítés: cum laude

 • 2000-2004: Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet (Miskolc)

 

 

Nyelvismeret

 

 • Német nyelv: középfokú C típusú nyelvvizsga (Origo) (B/2)
 • Angol nyelv: társalgási szint

 

Szakmai tevékenység

 

 • februártól társelnöke: MTA- Emberi Erőforrások Gazdaságtana Bizottság, Munkaügyi Kapcsolatok Albizottsága
 • 2017-től szerkesztőbizottsági tag, AKV Európai Szemle folyóirat
 • 2016 novembertől tag: Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat – Észak – Magyarországi Régió
 • 2016 októbertől: képzések és kurzusok tartása az Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében az állami tisztviselői szakirányú továbbképzési szakok keretén belül
 • júniustól MTA- Emberi Erőforrások Gazdaságtana Bizottság, Munkaügyi Kapcsolatok Albizottsága titkára. Feladatköre: az albizottság munkájának koordinálása és a programok megszervezésében és lebonyolításában való aktív közreműködés
 • januártól kurzusok tartása a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar által szervezett szakmacsoportos továbbképzések keretében
 • 2014-2020. októbertől: a Miskolci Akadémiai Bizottság Munka- és Szociális Jogi Munkabizottság ideiglenes titkára
 • októbertől: közreműködés Ingyenes munkajogi tanácsadás a Miskolci Egyetem polgárai részére az egyetem Diák Irodájának Szervezésében
 • 2014 szeptemberétől képzések és kurzusok tartása az Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Miskolci Egyetem által szervezett kormánytisztviselői szakirányú továbbképzések keretében
 • szeptembertől: mentori tevékenység ellátása a Munkajogi és Szociálisjogi Kutatóműhely Miskolc keretében
 • 2014 regisztrált oktató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető és Továbbképzési Intézet névjegyzékében. Ebből adódóan 2014-től aktívan részt vesz a kormánytisztviselők továbbképzésében.
 • március: részvétel Confinad (pénzügyi fogyasztóvédelmi képzés) Budapest
 • 2012-től: békéltető a Borsod- Abaúj- Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testületnél
 • 2009-2011 tanácsadó: Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (Miskolci Területi Iroda)
 • szeptembertől: részvétel az Agrár- és Munkajogi Tanszék munkájában, kutatásaiban (Miskolci Egyetem)
 • 2009-2012: Miskolci Jogi Szemle szerkesztőbizottsági tag
 • május: OTDK Budapest, előadás tartása Munkajogi Tagozat
 • március: Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny
 • november: TDK, helyi forduló, Munkajogi- és Szociális Jogi Szekció I. hely
 • április 13.: előadás tartása német nyelven Joghallgatók Nemzetközi Konferenciája, Miskolc
 • szeptember- 2008. június: demonstrátor Agrár- és Munkajogi Tanszéken (Miskolci Egyetem)

 

Kutatási területek

 

 • a munka jövője
 • digitalizáció a foglalkoztatási jogviszonyokban
 • a társadalmi innováció szerepe a foglalkoztatási és szociális jogviszonyokban és relációkban

 

Kutatások és projektek

 

 

 • 2018-2020 A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projektben
 • Fiatalodó és megújuló Egyetem Innovatív Tudásváros, A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményfejlesztése – EFOP-3.6.1-16-2016-00011 – Kutatás társadalmi innováció témakörében
 • Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központ IM Kutatási és Oktatásfejlesztési Program Természeti erőforrások joga különös tekintettel a vizekre.
 • Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központ IM Kutatási és Oktatásfejlesztési Program 2017 Természeti erőforrások joga, különös tekintettel a mezőgazdasági földekre
 • 2017 – 2018 Posztdoktori kutatás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiválósági programjában meghirdetett 2017/26/ME-ÁJK Egyed István posztdoktori ösztöndíj keretében: A kutatás címe: Az érdekegyeztetés és a munkaügyi kapcsolatok szerepe a szélesen értelmezett közszolgálatban
 • 2017-től résztvevő a Közszolgálati jog és HR komplex kutatóműhely kutatásaiban (Ludovika Kiemelet Kutatóműhely)
 • 2016 – tól tag A kiszolgáltatottabb fél helyzete a munkavégzési jogviszonyokban az európai és a magyar szabályozás tükrében –NKFIH K- 120158 témával foglalkozó kutatócsoportnak.
 • 2016 – 2017 Új kihívások a XXI. század magánjogi felelősségében IM oktatási és kutatásfejlesztési projekt
 • 2015-ben „Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 V. Kutatói Team: Interteam- Tips- Szakértői keretrendszerek kialakítása
 • 2015-ben “Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” (T-MODELL) TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 projekt – 8. Munkacsoport: Vállalatok társadalmi felelősségvállalásának vizsgálata
 • „ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a kutatói hivatásig” TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 Befutó projekt- Predoktori ösztöndíj
 • Kezek KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 IX. alprojekt – Szakmai gyakorlat, duális képzés BSc szinten való megvalósítása
 • 2012-2013 TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 számú projekt keretében, Környezet és fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás tudományos műhely

 

 

Konferenciaszervezés, szervezésben közreműködés

 

 • ­­ 11. 25. RÉZLER GYULA TUDOMÁNYOS ÖRÖKSÉGE: A munkások és – foglalkoztatottak helyzete a modernkori Magyarországon és az alternatív vitarendezés című konferenciára, MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály
 • 09. 19. A munkajog jövője- Future of Labour Law, Bástya Hotel, Miskolc
 • 09. 17. Közszolgáltatások és munkaügyi kapcsolatok az EU Új Gazdasági Kormányzásában. A szakszervezetek alkalmazkodási stratégiái, MTA Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság, Munkaügyi Kapcsolatok Albizottsági ülés
 • 04. 23. „Közszolgálati sztrájkok Magyarországon”, a Magyar Tudományos Akadémia „Képes-termében” (Budapest, V. Széchenyi István tér 9. I. emelet).
 • 03. 30. Új Közmenedzsment és munkaügyi kapcsolatok a közalkalmazotti területeken”  Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában az „akvárium-teremben” (Budapest, IX. Közraktár u. 4-6., I. emelet)
 • 02. 11. A szociális jog aktuális kérdései Magyarországon és az Európai Unióban, MTA-MAB Székház
 • 11.19. Változások a társadalombiztosítási jog és a szociálpolitika egyes területein Család, mint jogi fogalom, a jogintézmények alapja, MTA-MAB Székház
 • szeptember 21.-én Új Közmenedzsment és munkaügyi kapcsolatok a magyar közszolgálatban” Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának az Akvárium-teremben (BudatestIX. Közraktár u. 4-6., I emelet)
 • 06. 04. A munkaügyi bíráskodás jelene és jövője, MTA- MAB Székház
 • 11.27. A munkajog határai, MTA-MAB Székház    

 

 

Külföldi kapcsolattarás:

 

 • Institute für Ostrecht München (Regensburg)
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Erasmus+)
 • Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union (Universität Trier)
 • University of Silezia (Katowice)

 

 

Közéleti tevékenység

 

 • – 2012: MERt. Miskolci Egyetem Közéleti és Kulturális Lapja, szerkesztőségi tag
 • – 2012: www.mertnet.net on-line újság szerkesztőségi tag
 • 2005-2009: Hetedhéthatár című újságban irodalmi publikációk
 • 2002-2004: alelnök, Miskolc Város Diákönkormányzata Diákjóléti – és Érdekvédelmi Bizottság
 • 2001-2004: tag Miskolc Város Diákönkormányzata

 

 

Kitüntetések, ösztöndíjak

 • 2004: Miskolc város ösztöndíjasa
 • 2016 MAB-ME Tudományos Díj:
 • 2018 Pro Facultate Iurisprudentiae

 

 

 

Legfontosabb külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak

 • július: 3 hét OMAA/OAAD Innsbruck nyelvtanfolyam IHD projekt
 • április- július: Erasmus ösztöndíj (4 hónap) Trieri Egyetem Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Umion (IAAEU)
 • május 31. – június 02.: Liberalisierung des Arbeitsmarktes in der EU aus deutscher und ungarischer Sicht. c. konferencián, Berlin Magyar Nagykövetség
 • október 4-10. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvár
 • április Institute für Ostrecht München (Regensburg)
 • június Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union (Universität Trier)