dr. Mogyorósi Sándor
oktató tanár

Önéletrajz:

 

Budapesten születtem 1978-ban, felnőtté válásomig az iskolai tanulmányaimat is itt végeztem,
így a Hunyadi Mátyás Gimnáziumban „nyertem érettséget”. Ezt követően kis kalandozást tettem
az informatika világába, de elképzelésem inkább a jogtudomány felé vezetett, akkor még nem
tudva, hogy számos neves magyarországi campusban is megfordulok nebuloként. A Miskolci
Egyetemen 2005. évben szereztem meg a jogászdiplomámat summa cum laude minősítéssel.
Majd 2007-ben a közigazgatási szakvizsgát, 2010. évben a jogi szakvizsga mellett az Eötvös
Loránd Tudományegyetem berkein belül a kereskedelmi szakjogász, míg a Pécsi
Tudományegyetem falai között jogszabályszerkesztő szakjogász, 2013-ban pedig munkajogi
szakjogász végzettséget szereztem. Ugyanitt Ph.D tanulmányaimat abszolutoriummal zártam,
miközben az Alkotmányjogi Tanszéken vagyok óraadó oktató és záróvizsga bizottsági tag, 2016-
tól címzetes docensként. Számos publikáció is fűződik nevemhez leginkább az Új Magyar
Közigazgatás, a Jegyző és Közigazgatás, valamint a Kodifikáció és Közigazgatás szakmai
lapokban. Az utóbbi két szaklap szerkesztőbizottságának is a tagja vagyok.

A jogi pályámat a közigazgatás határozza meg, szinte az első perctől kezdve ezen a területen
dolgozom. A közigazgatást a köz szolgálataként fogom fel, ami több egy munkánál, hiszen ez
egy elköteleződés, igazi hivatás. Büszke vagyok rá, hogy már egy évtizede Terézvárosban
dolgozhatom, ahol a jegyzői feladatokat 2011 óta látom el. Jegyzőként munkám során a
közigazgatás szolgáltató jellegének hangsúlyozását helyezem a központba, persze a
jogszabályoknak megfelelő döntés meghozatalával egyidejűleg.