23
március
  • E-Learning
Társasházi törvény bírósági gyakorlata
Előadó:  dr. Izsák Orsolya Képzéseink hatóságilag elismert képzések, engedélyszámmal rendelkeznek és a tanfolyam elvégzését követően tanúsítványt állítunk ki. Tematika: A Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályrendszerének összevetése a Társasházi törvénnyel. A 6 lakás alatti Társasházak áttérése a Th. alkalmazására, a Ptk. alapján működő Társasházakra vonatkozó szabályrendszer. Bírósági gyakorlat a közgyűlési határozat érvénytelenségének a megállapítása kapcsán, érvénytelenségi okok [...]
2
április
  • E-Learning
A Társasházakat érintő egyéb eljárások
Előadó:  dr. Izsák Orsolya Képzéseink hatóságilag elismert képzések, engedélyszámmal rendelkeznek és a tanfolyam elvégzését követően tanúsítványt állítunk ki. Tematika: A társasházak és lakásszövetkezetekre vonatkozó jogi szabályozás, működésük összehasonlítása. A Társasházakat érintő építéshatósági eljárások, építésfelügyeleti eljárás. 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról. A Társasházi törvényben [...]
21
április
  • E-Learning
A lakásszövetkezetekről szóló jogi szabályozás bemutatása (NY001638/2021)
Képzéseink hatóságilag elismert képzések, engedélyszámmal rendelkeznek és a tanfolyam elvégzését követően tanúsítványt állítunk ki. Tematika: A lakásszövetkezetek és annak jogi szabályozásának rövid története. Lakásszövetkezetek ismérvei a jogi szabályozás tükrében. Mi a Lakásszövetkezet? A Lakásszövetkezet ismérvei. milyen típusú Lakásszövetkezetek léteznek Lakásszövetkezet alapítása Ki lehet tagja a Lakásszövetkezetnek tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése A Lakásszövetkezet Alapszabálya Milyen [...]
27
május
  • E-learning
Birtokvédelem és törvényességi felügyeleti eljárás, hatósági és bírósági gyakorlata (NY001707/2021)
Előadók :  dr. Izsák Orsolya (ügyvéd) és dr. Mogyorósi Sándor  VI. kerületi jegyző Képzéseink hatóságilag elismert képzések, engedélyszámmal rendelkeznek és a tanfolyam elvégzését követően tanúsítványt állítunk ki. Tematika: 17/2015 (II.16.) Korm. rendelet A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról - eljárás megindítása, eljárási határidő határidő számítás, képviselet, kizárás és kijelölés, tényállás tisztázása, helyszíni szemle, meghallgatás, jegyzőkönyv, [...]
27
május
  • E-Learning
A polgári perrendtartás jogértelmezési kérdései (NY001708/2021)
ELŐADÓ: DR. JASZENOVITSNÉ DR. KÓSA CSILLA FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKI BÍRÓ, tanácselnök a Társasházi joggyakorlat elemző-csoport tagja (Kúria a Fővárosi Törvényszék  53.Pf.tanács elnöke Képzéseink hatóságilag elismert képzések, engedélyszámmal rendelkeznek és a tanfolyam elvégzését követően tanúsítványt állítunk ki. Tematika: Aktuális változások 2021.januártól - A 2016.évi CXXX.törvény jogértelmezési kérdései- A Kúria mellett működő a keresetlevél visszautasításának tárgyában működő joggyakorlat- [...]
27
május
  • E-Learning
Az ingatlan-nyilvántartás alapjai a Kúria joggyakorlat elemzésének tükrében (NY001741/2021)
ELŐADÓ: Dr. Fazekas Gábor a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának vezetője Képzéseink hatóságilag elismert képzések, engedélyszámmal rendelkeznek és a tanfolyam elvégzését követően tanúsítványt állítunk ki. Tematika: Az ingatlan-nyilvántartási joggyakorlat elemző csoport tevékenységének bemutatása- Földhivatal mint regisztratív hatóság- Bejegyzési elv, konstitutív hatály, deklaratív hatály, érvénytelen okiratok, bejegyzésre nem alkalmas okiratok- nyilvánosság elve- az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége, KCR [...]
1
június
  • E-Learning
A hagyatéki eljárás (NY001706/2021)
Képzéseink hatóságilag elismert képzések, engedélyszámmal rendelkeznek és a tanfolyam elvégzését követően tanúsítványt állítunk ki. Előadó: DR.SZÉCSÉNYI-NAGY KRISTÓF közjegyző Tematika: 2010.évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról (Hetv) kitekintéssel a 650/2012/EU rendeletre (EuÖR.) Az eljárás célja és tárgya- annak meghatározása, hogy a hagyatéknak mi nem tárgya-a Pp háttérszabályként történő alkalmazása- kit nevezünk örökösként érdekeltnek-öröklésben érdekelt-hagyatéki eljárásban érdekelt- [...]
8
augusztus
  • E-Learning
Az Ügyvédi kártérítési felelősségről (NY001784/2021)
ELŐADÓ: DR. FAZAKAS ZOLTÁN JÓZSEF PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG-ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR megbízott oktató, ügyvéd Képzéseink hatóságilag elismert képzések, engedélyszámmal rendelkeznek és a tanfolyam elvégzését követően tanúsítványt állítunk ki. Tematika: Az ügyvédi tevékenység és felelősség a hatályos jogban és annak történeti előzményei. Az ügyvédi megbízás gondossági kötelme és az eredményelvárás alapvető kapcsolata. Az ügyvédi tevékenységekből [...]
11
október
  • E-Learning
A Bírósági Végrehajtás Aktuális Kérdései (NY001856/2021)
ELŐADÓ: TURKOVICSNÉ DR. NAGY ADRIENN egyetemi docens Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európai és Nemzetközi Jogi Intézet Polgári Eljárásjogi és Nemzetközi Jogi Tanszékén a Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tagja. Képzéseink hatóságilag elismert képzések, engedélyszámmal rendelkeznek és a tanfolyam elvégzését követően tanúsítványt állítunk ki. Tematika: A végrehajtás fajtái, az eljárási fajták viszonya, a bírósági végrehajtás [...]
6
november
  • E-Learning
Terepgyakorlatok, jogi esetek feldolgozásához 1. rész : Szomszédjogok (NY001917/2021)
ELŐADÓ: dr. Izsák Orsolya Képzéseink hatóságilag elismert képzések, engedélyszámmal rendelkeznek és a tanfolyam elvégzését követően tanúsítványt állítunk ki. - 2013. évi V. Tv. (a továbbiakban: Ptk.) 5:23. § bekezdésének értelmezése a szomszédjogi szabályok alkalmazásának lehetőségei, és az ezzel kapcsolatos Ptk. 6:519. §, 6:522. §, 6:527. §, valamint a 6:532. § alapján kártérítési igény érvényesítésének lehetősége. - [...]